دکتر

سیده صنم حسام محسنی

کارشناس ارشد کاردرمانی در رشت

شماره نظام : ک-د-781
2 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن سیده صنم حسام محسنی

013-32122762
رشت

چهارراه گلسار - کوچه عسگری - کوچه بنفشه - مجتمع حکیم- طبقه دوم - واحد سوم

نظرات و تجربیات در مورد سیده صنم حسام محسنی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

صبــر کنید