دکتر

ایوب فتاحی

کارشناس ارشد کاردرمانی در کرمانشاه

شماره نظام : ک-د-148
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن ایوب فتاحی

083-38227311
کرمانشاه

خیابان برق - روبروی برج ساعت - کوچه دوم (شهدا) - کاردرمانی زانکو

نظرات و تجربیات در مورد ایوب فتاحی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است