دکتر

دکتر زهرا سلطانی

فوق تخصص روماتولوژیست در تهران

شماره نظام : 101691
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن دکتر زهرا سلطانی

021-44048744
تهران

 صادقیه

نظرات و تجربیات در مورد دکتر زهرا سلطانی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است