دکتر

دکتر محمدرضا زندی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) در دزفول

شماره نظام : 125824
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر محمدرضا زندی

09057287010
دزفول

خیابان سید محمود - بین نشاط و آفرینش - مجتمع پزشکی نشاط 2

نظرات و تجربیات در مورد دکتر محمدرضا زندی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است