دکتر

سیده سمیرا قریشی

کارشناس فیزیوتراپی در ساری

شماره نظام : ف-1866
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن سیده سمیرا قریشی

011-33253905
ساری

خیابان فرهنگ - فرهنگ 19(ایرانپور) - ساختمان فیروز - طبقه سوم

نظرات و تجربیات در مورد سیده سمیرا قریشی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است