دکتر

یوسف قدیری

کارشناس ارشد ارتز و پروتز (ارتوپدی فنی) در کرمانشاه

شماره نظام : ا-پ-531
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن یوسف قدیری

083-38252253
کرمانشاه

میدان آزادی - جنب داروخانه شبانه روزی رازی - مجتمع متخصصین آزادی - طبقه 5 - مرکز ارتوپدی فنی پارک

نظرات و تجربیات در مورد یوسف قدیری

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است