دکتر

سعیده سعیدی

کارشناس کاردرمانی در کرمانشاه

شماره نظام : ک-د-2168
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن سعیده سعیدی

083-34293740
کرمانشاه

ابتدای بلوار طاقبستان، بعد از پل لب آب، بین کوچه 103 و 104، بعد از پل لب آب، کاردرمانی تبسم

0992169356

نظرات و تجربیات در مورد سعیده سعیدی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است