دکتر

نسرین باقری پور کرمانی

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی در تهران

شماره نظام :
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن نسرین باقری پور کرمانی

021-44661341
تهران

روبروی مترو صادقیه - خیابان ولی عصر - کوچه 7 - پلاک 4 - واحد 9 اضافه نشده

نظرات و تجربیات در مورد نسرین باقری پور کرمانی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است