دکتر حبیب ولی پور

دکتر حبیب ولی پور

دکترای تخصصی علوم اعصاب و روانشناسی بالینی در تهران

شماره نظام : 4523
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر حبیب ولی پور

021-77786811
تهران

 کارگر شمالی‌‌  - فاطمی غربی - اعتماد زاده - طبقه اول بیمارستان فوق تخصصی 501 - درمانگاه روانشناسی‌-روزهای چهارشنبه ۹ صبح الی ۱۳

نمایش آدرس بر روی نقشه
09215173430

نظرات و تجربیات در مورد دکتر حبیب ولی پور

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است