دکتر

دکتر سید مهدی نبی پور اشرفی

متخصص چشم پزشک در گرگان

شماره نظام : 111156
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر سید مهدی نبی پور اشرفی

017-32369060
گرگان

خیابان ولیعصر - نبش عدالت 23 -مجتمع پزشکی ایرانشهر

017-32369060

نظرات و تجربیات در مورد دکتر سید مهدی نبی پور اشرفی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است