عادل عبادتی

عادل عبادتی

کارشناس فیزیوتراپی در رشت

شماره نظام : ف-3899
(2 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن عادل عبادتی

01333340474
رشت

چهار راه پورسینا - رو به رو ثبت احوال ساختمان - اطبا فیزیوتراپی توان

نمایش آدرس بر روی نقشه
09113410863

فیزیوتراپی توان ...فعال در شیف های صبح و عصر

طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی،سلامت و بیمه های تکمیلی ایران،آتیه سازان،رازی،کوثر،دانا،تجارت نو،دی و طرف قرارداد با بانکهای،ملی،ملت،صادرات و تجارت

نظرات و تجربیات در مورد عادل عبادتی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است