لیست آزمایشگاههای لاهیجان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان لاهیجان
لاهیجان
:(

دکتر سید مرتضی شریفی اصل متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
66
لاهیجان
:(

دکتر فروغ نژند متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
61
لاهیجان
:(

دکتر بتول اسدی رحمانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
59
لاهیجان
:(

دکتر بهاره جهانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
51
لیست پزشکان لاهیجان بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر