لیست آزمایشگاههای لاهیجان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان لاهیجان
لاهیجان
:(

دکتر سید مرتضی شریفی اصل متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
47
لاهیجان
:(

دکتر بتول اسدی رحمانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
35
لاهیجان
:(

دکتر فروغ نژند متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
33
لاهیجان
:(

دکتر بهاره جهانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
30
لیست پزشکان لاهیجان بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر