لیست آزمایشگاههای لاهیجان

آدرس و تلفن آزمایشگاه های لاهیجان

بهترین آزمایشگاه های لاهیجان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان لاهیجان
بدون تصویر

دکتر سید مرتضی شریفی اصل متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در لاهیجان
24
بدون تصویر

دکتر بهاره جهانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در لاهیجان
16
بدون تصویر

دکتر بتول اسدی رحمانی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در لاهیجان
18
بدون تصویر

دکتر فروغ نژند متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در لاهیجان
14
لیست پزشکان لاهیجان بر حسب تخصص
لیست پزشکان آسیب شناسی (پاتولوژی) بر حسب شهر