8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:40
محسن غلامي
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خوزستان - رامهرمز
دکتر محسن غلامي

ميترا ويسي زاده
متخصص زنان و زايمان
خوزستان - رامهرمز
دکتر ميترا ويسي زاده

محسن فتحي
متخصص کودکان
خوزستان - رامهرمز
دکتر محسن فتحي

عليرضا بازارنويي
دکترا پزشکي عمومي
خوزستان - رامهرمز
دکتر عليرضا بازارنويي

آزيتا پارسافر
دکترا پزشکي عمومي
خوزستان - رامهرمز
دکتر آزيتا پارسافر

بهنام مولوي
دکترا فلوشيپ تخصصي قلب و عروق
خوزستان - رامهرمز
دکتر بهنام مولوي

شهريار خرم
متخصص راديولوژي و سونوگرافي
خوزستان - رامهرمز
دکتر شهريار خرم

شهروز غفوري نيا
دکترا دندانپزشک
خوزستان - رامهرمز
دکتر شهروز غفوري نيا

ابراهيم حيدري سردابي
متخصص داخلي
خوزستان - رامهرمز
دکتر ابراهيم حيدري سردابي

فاطمه درخشان مهر
متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
خوزستان - رامهرمز
دکتر فاطمه درخشان مهر

شاهرخ ملکي
متخصص جراح عمومي
خوزستان - رامهرمز
دکتر شاهرخ ملکي

زينب مير علايي موردي
متخصص چشم پزشک
خوزستان - رامهرمز
دکتر زينب مير علايي موردي
لیست پزشکان بر حسب شهر :
لیست پزشکان رامهرمز بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم