لیست پزشکان اندیمشک

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان اندیمشک
اندیمشک
:(

دکتر ویدا امانی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
13546
اندیمشک
دکتر زهرا ضامن زنان و زایمان

دکتر زهرا ضامن متخصص زنان و زایمان
4203
اندیمشک
دکتر هادی فغان زاده لاکه رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر هادی فغان زاده لاکه متخصص رادیولوژی و سونوگرافی
3496
اندیمشک
دکتر منا قیم زنان و زایمان

دکتر منا قیم متخصص زنان و زایمان
2794
اندیمشک
دکتر بهروز پیروزمند روانپزشک (اعصاب و روان)

دکتر بهروز پیروزمند متخصص روانپزشک (اعصاب و روان)
2789
اندیمشک
دکتر علیرضا اسپید پزشکی عمومی

دکتر علیرضا اسپید دکترا پزشکی عمومی
2644
اندیمشک
دکتر معصومه تالهی معین الدین زنان و زایمان

دکتر معصومه تالهی معین الدین متخصص زنان و زایمان
2153
اندیمشک
دکتر فریده حاتمی زاده مامایی

فریده حاتمی زاده کارشناس مامایی
1141
اندیمشک
دکتر کامبخش اشتری دندانپزشک

دکتر کامبخش اشتری دکترا دندانپزشک
800
اندیمشک
:(

دکتر سیداحمد سرتیپ زاده دکترا پزشکی عمومی
726
اندیمشک
دکتر هوشنگ ادیبان دندانپزشک

دکتر هوشنگ ادیبان دکترا دندانپزشک
713
اندیمشک
دکتر فاطمه آریافر مامایی

فاطمه آریافر کارشناس مامایی
597
لیست پزشکان اندیمشک بر حسب تخصص
لیست پزشکان بر حسب شهر