6 خرداد 1396 - ساعت : 22:7

دکتر ابراهيم زنوزي

متخصص جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )

تهران - تهران
دکتر ابراهيم زنوزي

دکتر حميدرضا شهبازي

فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )

تهران - تهران
دکتر حميدرضا شهبازي

دکتر احسان آراسته

فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )

تهران - تهران
دکتر احسان آراسته

دکتر محمود فرزان

فوق تخصص جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )

تهران - تهران
دکتر محمود فرزان

دکتر فريور عبداله زاده لاهيجي

فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )

تهران - تهران
دکتر فريور عبداله زاده لاهيجي

دکتر خليل علي زاده

فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )

تهران - تهران
دکتر خليل علي زاده

دکتر مسعود ياوري

فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )

تهران - تهران
دکتر مسعود ياوري
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست ) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم