7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:40
ابراهيم زنوزي
متخصص جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )
تهران - تهران
دکتر ابراهيم زنوزي

حميدرضا شهبازي
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )
تهران - تهران
دکتر حميدرضا شهبازي

احسان آراسته
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )
تهران - تهران
دکتر احسان آراسته

محمود فرزان
فوق تخصص جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )
تهران - تهران
دکتر محمود فرزان

فريور عبداله زاده لاهيجي
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )
تهران - تهران
دکتر فريور عبداله زاده لاهيجي

خليل علي زاده
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )
تهران - تهران
دکتر خليل علي زاده

مسعود ياوري
فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست )
تهران - تهران
دکتر مسعود ياوري
لیست پزشکان جراحي استخوان و مفاصل ( جراحي دست ) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم