لیست آزمایشگاههای

آدرس و تلفن آزمایشگاه های

بهترین آزمایشگاه های

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر ناصر کمالیان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2555

دکتر محمدسعید کلانتری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
2212

دکتر مجید ابهری دکترا آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1935

دکتر لیلا بهنام متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1452

دکتر رضا اصحاب یمین متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در بیرجند
1228

دکتر پانته آ فرجاد آزاد متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1235

دکتر حمیده کتابچی سعادتی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در شیراز
1204

دکتر بابک مومنی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در لارستان
1157

دکتر محمد فرهادی لنگرودی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در تهران
1140

دکتر شهرام باقری متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در شادگان
1092

دکتر رضا تحریریان متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در بندرعباس
1031

دکتر روح اله غلامپور شهاب الدینی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در  همدان
999
لیست پزشکان علوم آزمایشگاهی بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص