11 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:56
سيد علي موسوي زاده جزايري
دکترا علوم آزمايشگاهي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر سيد علي موسوي زاده جزايري

غلامرضا خلج هدايتي
متخصص علوم آزمايشگاهي
يزد - اردکان
دکتر غلامرضا خلج هدايتي

حميدرضا مرادي
دکترا علوم آزمايشگاهي
تهران - تهران
دکتر حميدرضا مرادي

سيد مسعود مدني
دکترا علوم آزمايشگاهي
گيلان - رشت
دکتر سيد مسعود مدني

خسرو مسجديان جزي
دکتراي تخصصي علوم آزمايشگاهي
لرستان - کوهدشت
دکتر خسرو مسجديان جزي

سينوس نظيري
دکترا علوم آزمايشگاهي
آذربايجان شرقي - مرند
دکتر سينوس نظيري

شيرزاد نصريان
دکترا علوم آزمايشگاهي
آذربايجان غربي - مياندوآب
دکتر شيرزاد نصريان

فريبا سرداري ايرواني
دکتراي تخصصي علوم آزمايشگاهي
تهران - تهران
دکتر فريبا سرداري ايرواني

منصور داور پناه
متخصص علوم آزمايشگاهي
تهران - تهران
دکتر منصور داور پناه

رمضان ناظمي
دکتراي تخصصي علوم آزمايشگاهي
خراسان رضوي - مشهد
دکتر رمضان ناظمي

عباس افراه
دکتراي تخصصي علوم آزمايشگاهي
گيلان - رشت
دکتر عباس افراه

قاسمعلي جوانمردي
دکترا علوم آزمايشگاهي
اصفهان - اصفهان
دکتر قاسمعلي جوانمردي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان علوم آزمايشگاهي بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم