لیست آزمایشگاههای زنجان

آدرس و تلفن آزمایشگاه های زنجان

بهترین آزمایشگاه های زنجان

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر

دکتر صدرالدین کلانتری سلطانیه متخصص علوم آزمایشگاهی در زنجان
12

دکتر احمد جلیلوند متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در زنجان
13

دکتر سعید انصاری دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی در زنجان
18

دکتر کوروش فکور متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در زنجان
10

دکتر عبدالمجید قائم پناه متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در زنجان
9

دکتر عبدالامیر فیضی متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) در زنجان
12
لیست پزشکان زنجان بر حسب تخصص
لیست پزشکان علوم آزمایشگاهی بر حسب شهر