دکتر

فاطمه عمویی

کارشناس فیزیوتراپی در ساری

شماره نظام : ف-5148
1 رای که 100% موافق پزشک هستند.

آدرس و تلفن فاطمه عمویی

01133723426
ساری

منطقه میاندرود، روستای اسلام آباد، بلوار امام خمینی، جنب موسسه طیف الموحدین

نظرات و تجربیات در مورد فاطمه عمویی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است