دکتر رادیوتراپی انكولوژی (درمانگر سرطان، پرتو درمانی) خیابان صفا و مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر(عج) زنجان

زنجان نوبت دهی اینترنتی

دکتر حمید قهرمانی

(5 / 0)
متخصص رادیوتراپی انكولوژی (درمانگر سرطان، پرتو درمانی)
خیابان صفا و مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر(عج)
loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال آماده سازی بهترین نتایج برای شما 😍 است