بهترین کلینیک دندانپزشکی تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
پزشک ویژه شوید

دکتر محمدرضا زارع

دکترا دندانپزشک در تهران


3662

دکتر امید امیری نسب

دکترا دندانپزشک در تهران


2134

دکتر محمد سعید شیخ رضایی

متخصص درمان ریشه در تهران


1751

دکتر سید مجید صاحبی

متخصص پروتزهای دندانی (ثابت و متحرک) در تهران


1540

دکتر مهیار شهبازی مقدم

متخصص دندانپزشک در تهران


1486

دکتر علی یزدانی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی در تهران


1499

دکتر مرضیه منیعی

دکترا دندانپزشک در ورامین


1471

دکتر حامد کرمانی

متخصص جراحی دهان وفک و صورت در تهران


1436

دکتر عبدالامیر مطوریان پور

متخصص دندانپزشکی ترمیمی در تهران


1336

دکتر محمدصادق احمد آخوندی

متخصص ارتودانتیکس (دندانپزشک) در تهران


1157

دکتر محسن پورحقیقی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی در تهران


1154

دکتر مریم کیانی هرچگانی

دکترا دندانپزشک در تهران


773
لیست پزشکان بر حسب شهر
لیست پزشکان بر حسب تخصص