دکتر روان درمانی و روانشناس بالینی ستارخان

تهران نوبت دهی اینترنتی
نسرین حسن زاده

نسرین حسن زاده

(5 / 0)
کارشناس ارشد روانشناسی و روان درمانگری
پاسداران
پزشک ویــــژه
تهران
دکتر مینا مجتبایی

دکتر مینا مجتبایی

(5 / 0)
دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
بلوار ستارخان
تهران
دکتر امیر لشکری

دکتر امیر لشکری

(5 / 0)
دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی
بلوار ستارخان
تهران نوبت دهی اینترنتی
آرزو کاظمی

آرزو کاظمی

(5 / 0)
کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی
ستارخان
تهران
معصومه محققی

معصومه محققی

(5 / 0)
کارشناس ارشد مشاور و روانشناس
نیاوران و فلکه دوم صادقیه
تهران نوبت دهی اینترنتی
دکتر حمیرا ره انجام

دکتر حمیرا ره انجام

(5 / 0)
دکترای تخصصی روان درمانی و روانشناس بالینی و تربیتی
خیابان شریعتی
تهران
دکتر امیرعطا گرمسیری مهوار

دکتر امیرعطا گرمسیری مهوار

(4 / 4)
دکترا روان درمانی و روانشناس بالینی
صادقیه و فرمانیه
loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال آماده سازی بهترین نتایج برای شما 😍 است