دکتر

دکتر علیرضا مومنی

متخصص اطفال و کودکان در سنندج

شماره نظام : 106847
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر علیرضا مومنی

087-33228800
سنندج

خیابان شهید تعریف (تاج)، ساختمان ژیوار 2، طبقه اول

نظرات و تجربیات در مورد دکتر علیرضا مومنی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است