دکتر

عبداله پولادی

کارشناس اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی در سنندج

شماره نظام : ا-پ-153
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن عبداله پولادی

09374373945
سنندج

خیابان نمکی - روبروی شهرداری - کوچه خاتم 3

نظرات و تجربیات در مورد عبداله پولادی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است