6 خرداد 1396 - ساعت : 21:58

دکتر محمدرضا يزدان نياز

متخصص بيهوشي

تهران - تهران
دکتر محمدرضا يزدان نياز

دکتر سعيد کوهي فايق

متخصص بيهوشي

خوزستان - آبادان
دکتر سعيد کوهي فايق

دکتر علي اکبر جنگجو

متخصص بيهوشي

خراسان رضوي - مشهد
دکتر علي اکبر جنگجو

دکتر مجيد شکيب

متخصص بيهوشي

خراسان رضوي - بيرجند
دکتر مجيد شکيب

دکتر خسرو نعمت زاده

متخصص بيهوشي

خوزستان - رامهرمز
دکتر خسرو نعمت زاده

دکتر سيد موسي تاج خواه

متخصص بيهوشي

خوزستان - رامهرمز
دکتر سيد موسي تاج خواه


دکتر نويد نسيم سبحان

متخصص بيهوشي

خوزستان - رامهرمز
دکتر نويد نسيم سبحان

دکتر سيد مرتضي سيدي

متخصص بيهوشي

  -  
دکتر سيد مرتضي سيدي

دکتر محمدمهدي اعرابي

متخصص بيهوشي

فارس - شيراز
دکتر محمدمهدي اعرابي

دکتر مهرداد طاهري

متخصص بيهوشي

-
دکتر مهرداد طاهري

دکتر منصور ديلمي

متخصص بيهوشي

گلستان - گرگان
دکتر منصور ديلمي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان بيهوشي بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم