دکتر سولماز درخشان

دکتر سولماز درخشان

متخصص داخلی در سنندج

شماره نظام : 130125
(3 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر سولماز درخشان

087-33611232
سنندج

بلوار پاسداران - روبروبی بیمارستان تامین اجتماعی - بیمارستان کوثر

نظرات و تجربیات در مورد دکتر سولماز درخشان

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است