دکتر

نیلوفر مفاخری

کارشناس شنوایی شناسی در سنندج

شماره نظام : ش-655
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن نیلوفر مفاخری

087-33230526
سنندج

 خیابان کشاورز - نرسیده به چهارراه - ساختمان پزشکان رازی- طبقه دوم -واحد 5

جهت نوبت تماس بگیرید

نظرات و تجربیات در مورد نیلوفر مفاخری

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است