7 اردیبهشت 1396 - ساعت : 7:41
سيد پوژيا شجاعي
فلوشيپ تخصصي مراقبت هاي ويژه (آي سي يو)
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر سيد پوژيا شجاعي

مصطفي شوکتي احمد آباد
فلوشيپ تخصصي مراقبت هاي ويژه (آي سي يو)
-
پزشک در سامانه عضو استدکتر مصطفي شوکتي احمد آباد
لیست پزشکان مراقبت هاي ويژه (آي سي يو) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم