مطب پزشکان متخصص ارتوپد در تهران

آدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپد در تهران

بهترین دکتر متخصص ارتوپد در تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
بدون تصویر

دکتر مهدی طاهریان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
4247
دکتر کاوه قرنی زاده

دکتر کاوه قرنی زاده فلوشیپ تخصصی جراح لگن و مفصل ران (هیپ) در تهران
4211
دکتر سید علیرضا امامی

دکتر سید علیرضا امامی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
4145
دکتر احمدرضا ریحانی یساولی

دکتر احمدرضا ریحانی یساولی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
4139
بدون تصویر

دکتر ساسان حبیب زاده متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
4000
دکتر حمیدرضا شهبازی

دکتر حمیدرضا شهبازی فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل ( جراحی دست ) در تهران
4000
دکتر سعید اخترشناس

دکتر سعید اخترشناس متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
3943
دکتر محمد علی متکلم

دکتر محمد علی متکلم متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
4014
دکتر حمید ضرابی

دکتر حمید ضرابی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
4003
دکتر محسن موحدی یگانه

دکتر محسن موحدی یگانه فلوشیپ تخصصی جراحی پا و مچ پا در تهران
4008
دکتر بهنام پنجوی

دکتر بهنام پنجوی فلوشیپ تخصصی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان در تهران
4256
بدون تصویر

دکتر سیدعلیرضا بصام پور فلوشیپ تخصصی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) در تهران
3867
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر