لیست پزشکان متخصص ارتوپد تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر حسن قندهاری جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر حسن قندهاری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
15721
تهران
دکتر فرشاد نیکویی جراحی استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

دکتر فرشاد نیکویی فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
13783
تهران
دکتر مسعود تیرگر فاخری جراحی استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

دکتر مسعود تیرگر فاخری فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
13542
تهران
:(

دکتر مهتاب مهر افشان فلوشیپ تخصصی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
13255
تهران
دکتر حمیدرضا یزدی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر حمیدرضا یزدی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
13242
تهران
دکتر داریوش گوران سوادکوهی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر داریوش گوران سوادکوهی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
12854
تهران
دکتر سعیدرضا مهرپور جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر سعیدرضا مهرپور متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
12079
تهران
دکتر محسن نبیونی جراحی استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

دکتر محسن نبیونی فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
11435
تهران
دکتر علی کوشان جراحی استخوان و مفاصل ( جراحی دست )

دکتر علی کوشان فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل ( جراحی دست )
10874
تهران
دکتر علیرضا صباغیان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر علیرضا صباغیان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
10554
تهران
دکتر مسعود نوروزی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر مسعود نوروزی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
9389
تهران
دکتر کیوان مزدا جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

دکتر کیوان مزدا متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
9637
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر