لیست پزشکان متخصص ارتوپد تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر حسن قندهاری جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر حسن قندهاری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
16893
تهران
دکتر مسعود تیرگر فاخری جراحی استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

دکتر مسعود تیرگر فاخری فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
15459
تهران
دکتر مهتاب مهر افشان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

دکتر مهتاب مهر افشان فلوشیپ تخصصی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
14841
تهران
دکتر حمیدرضا یزدی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر حمیدرضا یزدی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
14858
تهران
دکتر فرشاد نیکویی جراحی استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

دکتر فرشاد نیکویی فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
14904
تهران
دکتر داریوش گوران سوادکوهی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر داریوش گوران سوادکوهی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
13695
تهران
دکتر سعیدرضا مهرپور جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر سعیدرضا مهرپور متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
13388
تهران
دکتر محسن نبیونی جراحی استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

دکتر محسن نبیونی فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل (ستون فقرات)
12843
تهران
دکتر کیوان مزدا جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان

دکتر کیوان مزدا متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد) کودکان
12596
تهران
دکتر علی کوشان جراحی دست

دکتر علی کوشان فلوشیپ تخصصی جراحی دست
12391
تهران
دکتر علیرضا صباغیان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر علیرضا صباغیان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
11496
تهران
دکتر ابراهیم عرب پناهان جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)

دکتر ابراهیم عرب پناهان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
10292
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر