لیست پزشکان متخصص ارتوپد تهران

آدرس و تلفن مطب پزشکان ارتوپد در تهران

بهترین دکتر متخصص ارتوپد در تهران

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تهران
تهران
دکتر سید مرتضی کاظمی

دکتر سید مرتضی کاظمی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
4043
تهران
بدون تصویر

دکتر سیدعلیرضا بصام پور فلوشیپ تخصصی جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
4142
تهران
دکتر غلامرضا قاضی سعیدی

دکتر غلامرضا قاضی سعیدی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3991
تهران
دکتر احسان آراسته

دکتر احسان آراسته فلوشیپ تخصصی جراحی استخوان و مفاصل ( جراحی دست )
3824
تهران
دکتر محمدرضا گیتی

دکتر محمدرضا گیتی فلوشیپ تخصصی جراحی شانه
3708
تهران
دکتر حمیدرضا سید حسین زاده اردبیلی

دکتر حمیدرضا سید حسین زاده اردبیلی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3656
تهران
دکتر کیکاوس حیدریان

دکتر کیکاوس حیدریان متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3491
تهران
دکتر محمدرضا فاخری

دکتر محمدرضا فاخری متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3535
تهران
دکتر قاسم فتحی

دکتر قاسم فتحی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3610
تهران
دکتر علی اصغر ابدی

دکتر علی اصغر ابدی متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3428
تهران
دکتر نادر مطلبی زاده

دکتر نادر مطلبی زاده متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3402
تهران
دکتر غلامرضا زریاب

دکتر غلامرضا زریاب متخصص جراح استخوان و مفاصل (ارتوپد)
3413
لیست پزشکان تهران بر حسب تخصص
لیست پزشکان ارتوپد بر حسب شهر