4 خرداد 1396 - ساعت : 22:35

دکتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي

فلوشيپ تخصصي قرنيه

تهران - تهران
دکتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي

دکتر بهرام عين الهي

فلوشيپ تخصصي قرنيه

تهران - تهران
دکتر بهرام عين الهي

دکتر خسرو جديدي

فلوشيپ تخصصي قرنيه

تهران - تهران
دکتر خسرو جديدي

دکتر مهرداد شمشيري

فلوشيپ تخصصي قرنيه

فارس - شيراز
دکتر مهرداد شمشيري

دکتر مهدي رخصت يزدي

فلوشيپ تخصصي قرنيه

تهران - تهران
دکتر مهدي رخصت يزدي

دکتر حميد قرايي

فلوشيپ تخصصي قرنيه

خراسان رضوي - مشهد
دکتر حميد قرايي

دکتر سيد احمد حسين جنابان

فلوشيپ تخصصي قرنيه

قم - قم
دکتر سيد احمد حسين جنابان

دکتر فريدون کرامت پناه

فلوشيپ تخصصي قرنيه

اردبيل - اردبيل
دکتر فريدون کرامت پناه

دکتر کامران هندي

فلوشيپ تخصصي قرنيه

آذربايجان غربي - مهاباد
دکتر کامران هندي

دکتر فيروزه رحيمي

فلوشيپ تخصصي قرنيه

تهران - تهران
دکتر فيروزه رحيمي

دکتر علي مهدوي فرد

فلوشيپ تخصصي قرنيه

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر علي مهدوي فرد

دکتر حيدر اميني

فلوشيپ تخصصي قرنيه

تهران - تهران
دکتر حيدر اميني
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان قرنيه بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم