8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:38
سيد حسن قاضي زاده هاشمي
فلوشيپ تخصصي قرنيه
تهران - تهران
دکتر سيد حسن قاضي زاده هاشمي

بهرام عين الهي
فلوشيپ تخصصي قرنيه
تهران - تهران
دکتر بهرام عين الهي

خسرو جديدي
فلوشيپ تخصصي قرنيه
تهران - تهران
دکتر خسرو جديدي

مهرداد شمشيري
فلوشيپ تخصصي قرنيه
فارس - شيراز
دکتر مهرداد شمشيري

مهدي رخصت يزدي
فلوشيپ تخصصي قرنيه
تهران - تهران
دکتر مهدي رخصت يزدي

حميد قرايي
فلوشيپ تخصصي قرنيه
خراسان رضوي - مشهد
دکتر حميد قرايي

سيد احمد حسين جنابان
فلوشيپ تخصصي قرنيه
قم - قم
دکتر سيد احمد حسين جنابان

فريدون کرامت پناه
فلوشيپ تخصصي قرنيه
اردبيل - اردبيل
دکتر فريدون کرامت پناه

کامران هندي
فلوشيپ تخصصي قرنيه
آذربايجان غربي - مهاباد
دکتر کامران هندي

فيروزه رحيمي
فلوشيپ تخصصي قرنيه
تهران - تهران
دکتر فيروزه رحيمي

علي مهدوي فرد
فلوشيپ تخصصي قرنيه
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر علي مهدوي فرد

حيدر اميني
فلوشيپ تخصصي قرنيه
تهران - تهران
دکتر حيدر اميني
لیست پزشکان قرنيه بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم