4 خرداد 1396 - ساعت : 7:37

دکتر مليحه حسن زاده مفرد

فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)

خراسان رضوي - مشهد
دکتر مليحه حسن زاده مفرد

دکتر زينب نظري

فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)

مازندران - ساري
دکتر زينب نظري

دکتر سهيلا اميني مقدم

فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)

تهران - تهران
دکتر سهيلا اميني مقدم

دکتر افسانه تهرانيان

فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)

تهران - تهران
دکتر افسانه تهرانيان

دکتر هاله آيت الهي

فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)

آذربايجان غربي - اروميه
دکتر هاله آيت الهي

دکتر مينو رباطي

فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)

فارس - شيراز
دکتر مينو رباطي

دکتر فاطمه عباسي

فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)

تهران - تهران
دکتر فاطمه عباسي

دکتر سيده ديانا حسيني فرح آبادي

فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)

خراسان رضوي - مشهد
دکتر سيده ديانا حسيني فرح آبادي

دکتر رضا ملايري

فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)

تهران - تهران
دکتر رضا ملايري

دکتر فريبا يارندي

فلوشيپ تخصصي انکولوژي زنان (سرطان)

تهران - تهران
دکتر فريبا يارندي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان انکولوژي زنان (سرطان) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم