8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:44
رضا منصوري زاده
فلوشيپ تخصصي تصويربرداري مداخله اي اعصاب (نوروراديولوژي)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر رضا منصوري زاده
لیست پزشکان تصويربرداري مداخله اي اعصاب (نوروراديولوژي) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم