4 خرداد 1396 - ساعت : 7:35

دکتر نادر صاکي

فلوشيپ تخصصي اتولوژي و اتونورولوژي

خوزستان - اهواز
دکتر نادر صاکي

دکتر مسعود متصدي زرندي

فلوشيپ تخصصي اتولوژي و اتونورولوژي

تهران - تهران
دکتر مسعود متصدي زرندي

دکتر معصومه سعيدي

فلوشيپ تخصصي اتولوژي و اتونورولوژي

-
دکتر معصومه سعيدي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان اتولوژي و اتونورولوژي بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم