دکتر علی شریفی

دکتر علی شریفی

فوق تخصص جراحی کبد، مجاری صفراوی، پانکراس و پیوند کبد در تبریز

شماره نظام : 114557
(6 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر علی شریفی

041-33366215
تبریز

خیابان آزادی (آبرسان)، کلینیک شیخ الرئیس

نمایش آدرس بر روی نقشه

فوق تخصص جراحی کبد، مجاری صفراوی، پانکراس و پیوند کبد و ارگان های داخل شکمی

زمینه های کاری: 

جراحی پیوند کبد، کلیه، پانکراس

جراحی توده های خوش خیم، بدخیم (سرطانی) و کیست های کبدی

جراحی امراض کیسه صفرا و مجاری صفراوی شامل سنگ کیسه صفرا و مجاری، کیست ها و سرطانهای مجاری صفراوی و کیسه صفرا (کلانژیوکارسینوم)

جراحی تومورهای پانکراس (لوزالمعده)

جراحی تومورهای گوارشی شامی سرطان های معده، روده و کولون

جراحی تومورهای خلف شکم (رتروپریتوین)

 

 

نظرات و تجربیات در مورد دکتر علی شریفی

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است