دکتر

دکتر رضا مصباحی

متخصص چشم پزشک و لیزر در تبریز

شماره نظام : 90038

آدرس و تلفن دکتر رضا مصباحی

041-33356222
تبریز

نبش فلکه دانشگاه - روبروی برج بلور - ساختمان تبریز - طبقه چهارم

شنبه -دوشنبه - چهارشنبه 15الی 20

درخواست معرفی مطب

loading

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است