دکتر

دکتر حجت شفیع پور

متخصص پزشکی هسته ای در ارومیه

شماره نظام : 30335
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن دکتر حجت شفیع پور

04433224065 - 04433464190
ارومیه

بلوار حسنی - ساختمان اورشاد - ورودی 2 - طبقه همکف

نظرات و تجربیات در مورد دکتر حجت شفیع پور

میزان رضایت

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است