4 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:6
عباس منزوي
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
تهران - تهران
دکتر عباس منزوي

کاوه سيدان
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
تهران - تهران
دکتر کاوه سيدان

عزيز گشاده رو
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر عزيز گشاده رو

عليرضا اميني
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
قم - قم
دکتر عليرضا اميني

مهران بهرامي
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
  -  
دکتر مهران بهرامي

سيد مجيد صاحبي
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
تهران - تهران
دکتر سيد مجيد صاحبي

مرتضي بنکدار چيان
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
اصفهان - اصفهان
دکتر مرتضي بنکدار چيان

علي جمالي قمي
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
تهران - تهران
دکتر علي جمالي قمي

قاسم رجب بلوکات
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
-
دکتر قاسم رجب بلوکات

سيد امين موسوي قاضي کندي
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد امين موسوي قاضي کندي

عليرضا پور نصراله
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عليرضا پور نصراله

شجاع الدين شايق
متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)
تهران - تهران
دکتر شجاع الدين شايق
لیست پزشکان پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم