4 خرداد 1396 - ساعت : 7:39

دکتر عباس منزوي

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)

تهران - تهران
دکتر عباس منزوي

دکتر کاوه سيدان

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)

تهران - تهران
دکتر کاوه سيدان

دکتر عزيز گشاده رو

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)

تهران - تهران
پزشک در سامانه عضو استدکتر عزيز گشاده رو

دکتر عليرضا اميني

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)

قم - قم
دکتر عليرضا اميني

دکتر مهران بهرامي

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)

  -  
دکتر مهران بهرامي

دکتر سيد مجيد صاحبي

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)

تهران - تهران
دکتر سيد مجيد صاحبي

دکتر مرتضي بنکدار چيان

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)

اصفهان - اصفهان
دکتر مرتضي بنکدار چيان

دکتر علي جمالي قمي

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)

تهران - تهران
دکتر علي جمالي قمي

دکتر قاسم رجب بلوکات

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)

-
دکتر قاسم رجب بلوکات

دکتر سيد امين موسوي قاضي کندي

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر سيد امين موسوي قاضي کندي

دکتر هدايت مراد پور گزورسفلي

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)

کرمانشاه -  کرمانشاه
دکتر هدايت مراد پور گزورسفلي

دکتر عليرضا پور نصراله

متخصص پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک)

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر عليرضا پور نصراله
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان پروتزهاي دنداني (ثابت و متحرک) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم