8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:33
مير محمود مير آقايي
متخصص درمان ريشه
-
دکتر مير محمود مير آقايي

محمدرضا شريفيان
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر محمدرضا شريفيان

محسن بيدگلي
متخصص درمان ريشه
همدان -  همدان
دکتر محسن بيدگلي

عباس مسگراني
متخصص درمان ريشه
مازندران - ساري
دکتر عباس مسگراني

حميدرضا حسين زاده
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر حميدرضا حسين زاده

محمد سعيد شيخ رضايي
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر محمد سعيد شيخ رضايي

سعيد نگهباني
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر سعيد نگهباني

الناز موسوي خونساري
متخصص درمان ريشه
گيلان - رشت
دکتر الناز موسوي خونساري

صديقه خدمت
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر صديقه خدمت

نوشين شکوهي نژاد
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر نوشين شکوهي نژاد

علي سليماني
متخصص درمان ريشه
مازندران - بابل
دکتر علي سليماني

ناهيد شهره زهرا محمد زاده اخلاقي
متخصص درمان ريشه
تهران - تهران
دکتر ناهيد شهره  زهرا محمد زاده اخلاقي
لیست پزشکان درمان ريشه بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم