3 اردیبهشت 1396 - ساعت : 22:10
اميد مقدس
متخصص درمان لثه (پريودانتيکس)
تهران - فيروزکوه
دکتر اميد مقدس

ابوالفضل نيکبخت
متخصص درمان لثه (پريودانتيکس)
تهران - تهران
دکتر ابوالفضل نيکبخت

احسان زاهدي
متخصص درمان لثه (پريودانتيکس)
خوزستان - رامهرمز
دکتر احسان زاهدي

نسرين رحمان پور
متخصص درمان لثه (پريودانتيکس)
آذربايجان شرقي - مرند
دکتر نسرين رحمان پور

رضا دالوندي
متخصص درمان لثه (پريودانتيکس)
تهران - تهران
دکتر رضا دالوندي

حميدرضا حسنجاني روشن
متخصص درمان لثه (پريودانتيکس)
مازندران - بابل
دکتر حميدرضا حسنجاني روشن
لیست پزشکان درمان لثه (پريودانتيکس) بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم