6 خرداد 1396 - ساعت : 22:4

دکتر اميد مقدس

متخصص درمان لثه (پريودانتيکس)

تهران - فيروزکوه
دکتر اميد مقدس

دکتر ابوالفضل نيکبخت

متخصص درمان لثه (پريودانتيکس)

تهران - تهران
دکتر ابوالفضل نيکبخت

دکتر احسان زاهدي

متخصص درمان لثه (پريودانتيکس)

خوزستان - رامهرمز
دکتر احسان زاهدي

دکتر نسرين رحمان پور

متخصص درمان لثه (پريودانتيکس)

آذربايجان شرقي - مرند
دکتر نسرين رحمان پور

دکتر رضا دالوندي

متخصص درمان لثه (پريودانتيکس)

تهران - تهران
دکتر رضا دالوندي

دکتر حميدرضا حسنجاني روشن

متخصص درمان لثه (پريودانتيکس)

مازندران - بابل
دکتر حميدرضا حسنجاني روشن
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان درمان لثه (پريودانتيکس) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم