4 خرداد 1396 - ساعت : 7:33

دکتر کوشا کمالي

فلوشيپ تخصصي پيوند کليه

تهران - تهران
دکتر کوشا کمالي

دکتر فرزاد کاکايي

فلوشيپ تخصصي پيوند کليه

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر فرزاد کاکايي

دکتر فرامرز فاضلي

فلوشيپ تخصصي پيوند کليه

سيستان و بلوچستان - زاهدان
دکتر فرامرز فاضلي

دکتر محمدرضا فتاحي

فلوشيپ تخصصي پيوند کليه

تهران - تهران
دکتر محمدرضا فتاحي

دکتر محمدحسين نوربالا

فلوشيپ تخصصي پيوند کليه

تهران - تهران
دکتر محمدحسين نوربالا

دکتر سعيد صاحب کشاف

فلوشيپ تخصصي پيوند کليه

تهران - تهران
دکتر سعيد صاحب کشاف

دکتر احمد شاه حيدري

فلوشيپ تخصصي پيوند کليه

مرکزي - اراک
دکتر احمد شاه حيدري
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان پيوند کليه بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم