6 خرداد 1396 - ساعت : 21:57

دکتر ديما عندليب

فلوشيپ تخصصي استرابيسم و اکولوپلاستيک

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر ديما عندليب

دکتر رضا عرفانيان سليم

فلوشيپ تخصصي استرابيسم و اکولوپلاستيک

تهران - تهران
دکتر رضا عرفانيان سليم

دکتر محمدرضا اکبري باغباني

فلوشيپ تخصصي استرابيسم و اکولوپلاستيک

تهران - تهران
دکتر محمدرضا اکبري باغباني

دکتر اميد صالح پور

فلوشيپ تخصصي استرابيسم و اکولوپلاستيک

تهران - تهران
دکتر اميد صالح پور
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان استرابيسم و اکولوپلاستيک بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم