لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان استرابيسم و اکولوپلاستيک بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر ديما عندليب

فلوشيپ تخصصي استرابيسم و اکولوپلاستيک

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر ديما عندليب

دکتر رضا عرفانيان سليم

فلوشيپ تخصصي استرابيسم و اکولوپلاستيک

تهران - تهران
دکتر رضا عرفانيان سليم

دکتر محمدرضا اکبري باغباني

فلوشيپ تخصصي استرابيسم و اکولوپلاستيک

تهران - تهران
دکتر محمدرضا اکبري باغباني

دکتر اميد صالح پور

فلوشيپ تخصصي استرابيسم و اکولوپلاستيک

تهران - تهران
دکتر اميد صالح پور

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم