لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی) بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر محمدرضا نوروزي

فلوشيپ تخصصي سرطان دستگاه ادراري و تناسلي (اروانکولوژي)

تهران - تهران
دکتر محمدرضا نوروزي

دکتر جعفر شهبازي

فلوشيپ تخصصي سرطان دستگاه ادراري و تناسلي (اروانکولوژي)

خوزستان - اهواز
دکتر جعفر شهبازي

دکتر پرويز جبل عاملي

فوق تخصص سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)

تهران - تهران
دکتر پرويز جبل عاملي

دکتر شهريار ضيغمي

فلوشيپ تخصصي سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)

فارس - شيراز
دکتر شهريار ضيغمي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم