6 خرداد 1396 - ساعت : 22:7

دکتر فرشاد نيکويي

فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

تهران - تهران
دکتر فرشاد نيکويي

دکتر مسعود تيرگر فاخري

فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

تهران - تهران
دکتر مسعود تيرگر فاخري

دکتر محسن نبيوني

فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

تهران - تهران
دکتر محسن نبيوني

دکتر ابراهيم عامري مهابادي

فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

تهران - تهران
دکتر ابراهيم عامري مهابادي

دکتر حاجي محمد ساتلقي

فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

گلستان - گرگان
دکتر حاجي محمد ساتلقي

دکتر پيمان فارسي

فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

البرز - کرج
دکتر پيمان فارسي

دکتر محمدرضا اعتمادي فر

فلوشيپ تخصصي جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات)

اصفهان - اصفهان
دکتر محمدرضا اعتمادي فر
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان جراحي استخوان و مفاصل (ستون فقرات) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم