11 اردیبهشت 1396 - ساعت : 6:55
عليرضا خلج
فلوشيپ تخصصي جراحي درون بين ( اندوسکوپيک )
تهران - تهران
دکتر عليرضا خلج

پيمان علي بيگي
فلوشيپ تخصصي جراحي درون بين ( اندوسکوپيک )
تهران - تهران
دکتر پيمان علي بيگي

کاوه مهرآوران
فلوشيپ تخصصي جراحي درون بين ( اندوسکوپيک )
البرز - کرج
دکتر کاوه مهرآوران

محسن کلهر
فلوشيپ تخصصي جراحي درون بين ( اندوسکوپيک )
-
دکتر محسن کلهر

سيد امير محسن ضيايي استرآبادي
فلوشيپ تخصصي جراحي درون بين ( اندوسکوپيک )
تهران - تهران
دکتر سيد امير محسن ضيايي استرآبادي
لیست پزشکان بر حسب تخصص :
لیست پزشکان جراحي درون بين ( اندوسکوپيک ) بر حسب شهر :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم