لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان طب کودکان و پيرامون تولد بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر سيد سعيد وزيري چيمه

فوق تخصص طب کودکان و پيرامون تولد

تهران - تهران
دکتر سيد سعيد وزيري چيمه

دکتر سيده فاطمه خاتمي

فوق تخصص طب کودکان و پيرامون تولد

خراسان رضوي - مشهد
دکتر سيده فاطمه خاتمي

دکتر صديقه برنا

فلوشيپ تخصصي طب کودکان و پيرامون تولد

تهران - تهران
دکتر صديقه برنا

دکتر مرضيه روشندل

فوق تخصص طب کودکان و پيرامون تولد

آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مرضيه روشندل

دکتر علي آقايار ماکويي

فوق تخصص طب کودکان و پيرامون تولد

آذربايجان غربي - اروميه
دکتر علي آقايار ماکويي

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم