8 اردیبهشت 1396 - ساعت : 14:48
سيد سعيد وزيري چيمه
فوق تخصص طب کودکان و پيرامون تولد
تهران - تهران
دکتر سيد سعيد وزيري چيمه

سيده فاطمه خاتمي
فوق تخصص طب کودکان و پيرامون تولد
خراسان رضوي - مشهد
دکتر سيده فاطمه خاتمي

صديقه برنا
فلوشيپ تخصصي طب کودکان و پيرامون تولد
تهران - تهران
دکتر صديقه برنا

مرضيه روشندل
فوق تخصص طب کودکان و پيرامون تولد
آذربايجان شرقي - تبريز
دکتر مرضيه روشندل

علي آقايار ماکويي
فوق تخصص طب کودکان و پيرامون تولد
آذربايجان غربي - اروميه
دکتر علي آقايار ماکويي
لیست پزشکان طب کودکان و پيرامون تولد بر حسب شهر :
لیست پزشکان بر حسب تخصص :

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم