لیست پزشکان بر حسب تخصص :(بازکردن لیست)
لیست پزشکان پزشکي هسته اي بر حسب شهر : (بازکردن لیست)

دکتر محمد افتخاري

متخصص پزشکي هسته اي

تهران - تهران
دکتر محمد افتخاري

دکتر مينا تقي زاده اصل

متخصص پزشکي هسته اي

تهران - تهران
دکتر مينا تقي زاده اصل

دکتر سيد مصطفي سعادتي

متخصص پزشکي هسته اي

خوزستان - اهواز
دکتر سيد مصطفي سعادتي

دکتر مجتبي انصاري جعفري

متخصص پزشکي هسته اي

تهران - تهران
دکتر مجتبي انصاري جعفري

دکتر جواد اسماعيلي

متخصص پزشکي هسته اي

البرز - کرج
دکتر جواد اسماعيلي

دکتر ويولت اميرجلالي

متخصص پزشکي هسته اي

تهران - تهران
دکتر ويولت اميرجلالي

دکتر مهناز کوشا

متخصص پزشکي هسته اي

تهران - تهران
دکتر مهناز کوشا

دکتر فرامرز احمدي

متخصص پزشکي هسته اي

خوزستان - اهواز
دکتر فرامرز احمدي

دکتر فرهاد ابراهيمي

متخصص پزشکي هسته اي

تهران - تهران
دکتر فرهاد ابراهيمي

دکتر فريدون راستگو

متخصص پزشکي هسته اي

تهران - تهران
دکتر فريدون راستگو

دکتر قاسم رضيعي فيجاني

متخصص پزشکي هسته اي

تهران - تهران
دکتر قاسم رضيعي فيجاني

بیایید پارسی را پاس بداریم !!

باش! فهمیدم