صغرا محمدزاده

صغرا محمدزاده

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی در تبریز

شماره نظام : 27041
(1 رای)
پیشنهاد نـمی کنم

آدرس و تلفن صغرا محمدزاده

09149182790
تبریز

یاغچیان - خیابان نور -  جنب مسجد قدس - درمانگاه فرزانگان کوثر

روزهای زوج  ۱۱ تا ۱۳

و روزهای فرد ۱۵ تا ۱۹

روانشناسی و مشاوره خانواده و فرزند پروری

طرحواره درمانگر و درمانهای فردی اضطراب و افسردگی خیانتهای زناشویی و زوج درمانی

عضو انجمن روان شناسی و رواندرمانگری ایران

نظرات و تجربیات در مورد صغرا محمدزاده

میزان رضایت
captcha

درخواست معرفی مطب

لطفا کمی لبخــند بزنیــد 😉

دکتریاب، درحال پردازش درخواست شما 😍 است