بهترین جراح بینی تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
دکتر رحیمی - قرنیه در بندرعباس
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر سید جواد سید توتونچی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر سید جواد سید توتونچی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
36576
تبریز
دکتر یلدا جباری مقدم گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر یلدا جباری مقدم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
12194
تبریز
دکتر شهین عبدالهی فخیم گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر شهین عبدالهی فخیم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
9294
تبریز
دکتر پریسا مقدم گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر پریسا مقدم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
9024
تبریز
دکتر مهرداد نهایی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر مهرداد نهایی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
8308
تبریز
دکتر فریناز کلاهی ستوبادی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر فریناز کلاهی ستوبادی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
6251
تبریز
دکتر محمد سخندان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر محمد سخندان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
4655
تبریز
دکتر مهرنوش موسوی اقدس گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر مهرنوش موسوی اقدس متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
3361
تهران
دکتر سوسن سکوتی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر سوسن سکوتی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
2816
تبریز
دکتر نازیلا مرزبان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر نازیلا مرزبان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
2328
تبریز
:)
دکتر لطیفه محمدپور اسگویی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
2191
مشهد
:)
دکتر محمدرضا تبریزی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
1754

لیست پزشکان

لیست پزشکان بر حسب تخصص

صبــر کنید