بهترین جراح بینی در تبریز

مرتب سازی براساس : پزشکان پربازدیدپزشکان عضوپزشکان محبوبپزشکان اخیر
لیست پزشکان تبریز
تبریز
دکتر سید جواد سید توتونچی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر سید جواد سید توتونچی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
37493
تبریز
دکتر یلدا جباری مقدم گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر یلدا جباری مقدم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
12585
تبریز
دکتر شهین عبدالهی فخیم گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر شهین عبدالهی فخیم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
9619
تبریز
دکتر پریسا مقدم گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر پریسا مقدم متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
9380
تبریز
دکتر مهرداد نهایی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر مهرداد نهایی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
8709
تبریز
دکتر فریناز کلاهی ستوبادی گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر فریناز کلاهی ستوبادی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
6498
تبریز
دکتر محمد سخندان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر محمد سخندان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
4961
تبریز
دکتر مهرنوش موسوی اقدس گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر مهرنوش موسوی اقدس متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
3543
تبریز
دکتر نازیلا مرزبان گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
دکتر نازیلا مرزبان متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
2432
تبریز
:)
دکتر لطیفه محمدپور اسگویی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
2290
تبریز
:)
دکتر شروین شادپور متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
1639
تبریز
:)
دکتر صمد متقیان دینی متخصص گوش، حلق، بینی، گلو و جراحی سر و گردن
1436

لیست پزشکان

لیست پزشکان بر حسب تخصص

صبــر کنید